Doktor Przemysław Czyżyk

Specjalista chirurgii ogólnej.

Lekarz medycyny estetycznej.

Już w dzieciństwie czułem, ze moje życie zawodowe związane będzie z medycyną... Chociaż pierwsze kroki edukacyjne stawiałem w Londynie to moja edukacja medyczna związana jest ze Szczecinem.

W 2006 roku ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Szczecinie. Studia utwierdziły mnie, że bycie lekarzem jest moją drogą życiową i przeznaczeniem.

Będąc w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej miałem przyjemność prowadzenia zajęć ze studentami polsko oraz anglojęzycznymi na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Zajęcia prowadziłem w oddziale chirurgii ogólnej i transplantacyjnej szczecińskiego szpitala na Pomorzanach. W oddziale tym odbywałem szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii ogólnej.

Obecnie jestem specjalistą Chirurgii Ogólnej oraz lekarzem medycyny estetycznej.

Na co dzień pracuję na Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz prowadzę prywatną praktykę w zakresie Chirurgii Ogólnej oraz Medycyny Estetycznej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL.